ISDE subsidie 2019 – Lage stookkosten met een pelletkachel

Investeringssubsidie duurzame energie

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft u een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. De Rijksoverheid stimuleert Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Dit bespaart energie en dringt de CO2-uitstoot terug.

De ISDE-regeling is voor:

  • particulieren;
  • buitenlandse particulieren met bijvoorbeeld een (vakantie)woning in Nederland;
  • zelfstandig ondernemers, woningcorporaties en bedrijven;
  • zakelijke partijen uit het buitenland die een apparaat in Nederland installeren;
  • gemeenten, provincies, openbaar lichaam als marktpartij of eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak.

Het subsidiebedrag kan bij een Bmax installatie oplopen tot wel 100% van de aanschafwaarde.

Voor welke apparaten geldt de ISDE?

Alle Bmax producten komen in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie en voldoen volledig aan de door de RVO gestelde specifieke technische eisen. Controleer bij aanschaf van een biomassaketel of pelletkachel altijd goed of deze aan de eisen van de RVO voldoet. Meer informatie over de ISDE regeleing en een overzicht van alle goedgekeurde apparaten vindt u op de website van de RVO (www.rvo.nl).

Geen zorgen – Lanox regelt het

Lanox BV kan u begeleiden bij de ISDE subsidieaanvraag. Wij verzorgen de volledige subsidieaanvraag om uw slaagkans te vergroten. Wij zijn op de hoogte van actuele regelingen, de veranderende regels en welke eisen de subsidieverstrekker stelt. Tot op heden zijn alle subsidieaanvragen die door Lanox BV zijn verzorgd met succes afgerond.

Subsidiebegeleiding is een gratis dienst van ons voor onze relaties bij aanschaf van een Bmax 500, Bmax 300, Bmax 200 of Bmax 100.

Stappenplan ISDE aanvraag

Stap 1.   Voldoet uw organisatie aan de voorwaarden
Voor zakelijke subsidieaanvragen gelden andere voorwaarden als voor particuliere aanvragers. Lanox BV inventariseert of uw organisatie aan alle voorwaarden voldoet.

Stap 2.   Voldoet uw kachel aan de voorwaarden
Uw kachel dient te voldoen aan een aantal (technische) eisen. Lanox BV controleert of de door u gewenste kachel hieraan voldoet. Onze Bmax producten voldoen aan de gestelde eisen.

Stap 3.   Subsidieaanvraag RVO
Na stap 1 en 2 volledig doorlopen te hebben zal Lanox BV uw subsidieaanvraag verzorgen. Het is belangrijk dat u tot die tijd nog geen verplichting bent aangegaan met een leverancier of installateur.

Stap 4.   Besluit subsidieverlening RVO
Meer dan 90% van de aanvragen wordt binnen 8 weken afgehandeld. Wij hebben bij 100% van de door ons verzorgde aanvragen een positief besluit van de RVO binnen 8 weken mogen ontvangen.

Stap 5.   Aankoop van de kachel
Na ontvangst van het door de RVO verstrekte projectnummer van uw subsidieaanvraag kunt u tot aankoop van uw kachel overgaan.

Stap 6.   Installatie van de kachel
Uw kachel dient binnen 12 maanden na goedkeuring van de subsidieaanvraag op een locatie in Nederland in gebruik genomen te worden. Er kan eenmalig een uitstelverzoek worden ingediend.

Stap 7.   Vaststellingsaanvraag RVO
Na installatie en betaling van uw kachel vraagt Lanox BV vaststelling aan van de subsidie. De termijn waarbinnen de RVO uw vaststellingsverzoek afhandelt is ongeveer 13 weken.

Stap 8.   Subsidie uitbetaling RVO
Nadat de RVO uw vaststelling heeft ontvangen en goedgekeurd gaan ze tot uitbetaling over. Het subsidiebedrag zal binnen 1 week op uw bankrekening worden overgemaakt.


Lanox BV is niet aansprakelijk voor afwijkingen in de doorlooptijd van het subsidietraject en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor afwijzingen en terugvorderingen door de RVO als gevolg van het niet voldoen aan de gestelde eisen.  Aan de inhoud van de tekst op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Het is slechts ter informatie en Lanox BV is niet aansprakelijk voor fouten in en afwijkingen op hetgeen hier beschreven staat.

 

Posted in